Ligningstakst?

Hva er ligningstakst? Mener å ha hørt at ligningstaksten ikke har noe med eiendommens markedsverdi å gjøre. Stemmer dette?

Svar: Ligningsverdi er den verdi som brukes ved formueligningen av et objekt i dette tilfellet bolig eller fritidsbolig i form av en ligningstakst. Ligningsverdien på bolig og fritidseiendom har en lovregulert maksgrense på 30 prosent. Fast privat eiendom skal altså ikke være lignet på mer enn 30 prosent av markedets verdi.

Boligsalgsrapport?

Svar: Benyttes ved salg av bolig.
Blir obligatorisk fra 2015. Kan leveres med verditakst.

Verditakst?

Svar: Benyttes ved refinansiering, skifte bank, arv/overtakelse.
Fastsetter eiendommens markedsverdi, og inkluderer arealmåling og fuktsøk.

Verdivurdering?

Svar: Benyttes i hovedsak av eiendomsmeglere, og er kun et estimat over eiendommens verdi uten arealmåling og vurdering av boligens tilstand


Bestill takstmann her

Våre tjenester:

logo Logo NTF ffv logo mesterlogo Ansvarsrett logo rgb liten
Logg inn