Våtromstester

Vurdering av utførte arbeider på nye og gamle bad, kjøkken, toaletter, og vaskerom.

Alle rom som har en eller annen form for tilknytning til vann defineres som et våtrom. Dette inkluderer bad, wc, vaskerom, kjøkken etc.
Det er en kjensgjerning at det er nettopp disse rommene som er mest utsatt for skader, eller er opphav til skader, mange av disse skjulte skader som kanskje ikke oppdages og utbedres før de har blitt mye mer omfattende en hva de kunne ha blitt.

Ved å gjennomføre en våtromstest sjekkes alle våtrom og de arbeider som er blitt utført på disse grundig, slik at skader kan utelukkes, risikokonstruksjoner kan defineres og forslag til utbedringer etableres.
Leilighetstest

Leilighetestest er en rapport som omfatter alle rom i leiligheten. Her blir vinduer,dører,ildsted osv. kontrollert. Fellesarealer blir ikke kontrollert/vurdert.


Bestill takstmann her

Våre tjenester:

logo Logo NTF ffv logo mesterlogo Ansvarsrett logo rgb liten
Logg inn